Overnachten in Frankrijk

Omgeving & Historie

Inhoudsopgave
Omgeving & Historie
pagina 2
pagina 3
Alle pagina's

Bron: brochure "Kom naar de Maas", rijk geïllustreerd reisgidsje van Dep. Com. voor toerisme van de Meuse.

Laatste wolven en orchideeën
Landschappen en flora en fauna, ver van de platgetreden paden
De Meuse heeft zijn bijzondere karakter te danken aan de landschappen. Dankzij hun afwisseling en originaliteit.

In het noorden ligt het voorgebergte in de streken rond Montmédy en Stenay, die werden verdedigd door zwijgzame burchten. Ze werden gekenmerkt door invloeden uit de Spaanse Renaissance en het Frankrijk van fortenbouwer Vauban.
In het westen zorgen de geaccentueerde golvingen van het Argonnemassief voor reliëf in de diepe wouden. De dorpen hebben de oorspronkelijke huizen met houten vakwerk en lemen muren weten te behouden.
In het centrum van het departement kabbelt het leven in het Maasdal rustig verder, in het tempo van de kronkelingen van de rivier. Op de hellingen ligt Verdun, stad der bisschoppen en van het beroemde verdrag, de plek waar de ergste veldslagen van WO I hebben plaatsgevonden. Ook Saint-Mihiel, de stad der Benedictijnen en van de groeven waar het fijne kalksteen werd gewonnen dat de grote beeldhouwer Ligier Richier inspireerde, bloeit aan de Maasoevers.
In het oosten strekken de vlakten van de Woëvre zich rustig uit. Ze zijn bezaaid met meren en boomgaarden waar de mirabel heer en meester is en worden geaccentueerd door de wijnhellingen.
In het zuiden ligt de streek van de Hertogen van Bar, waar ooit de Renaissance bloeide. Het biedt een opening naar de vrolijke valleien van de Saulx en de Omain. Het betoverende zuiden van de Maas weet nog goed dat het het epos van Jeanne d'Arc en de pracht en praal in het slot van de goede koning Stanislas in Commercy heeft meegemaakt.

De laatste wolven
Er wordt verteld dat de laatste wolf van de Meuse in sommige nachten bij volle maan ronddwaalt en huilt in de slotgrachten van het protserige kasteel van Louppy-sur-Loison (loup= wolf). We zijn in de jaren 30. De laatste wolven worden afgeschoten in de bossen van Caures. Ze laten echter nog steeds van zich horen: 's avonds, tijdens de wake bij het houtvuur, weten onze grootvaders ze te laten herleven in fabels en betoveringen, in vreemde getuigenissen en onrustbarende vertellingen...

Er wordt hier een fundamenteel evenwicht bewaard tussen vrije en gecultiveerde natuur. Reigers en truffels, bosbessen en reeën, een honderdjarige eik en riet, men stuit in de Meuse niet zelden op heel bijzondere fauna en flora. Deze worden beschermd door de verstandige plaatselijke bewoners, boeren die in gelukkige harmonie samenleven met hun, gronden en ambachtslieden en industriëlen die hun activiteiten op menselijke schaal hebben weten te houden.

Mysterieuze orchideeën
Het standelkruid of de orchis dat zich verborgen houdt aan de bosrand en op moerassige plekken, is de fine fleur van een flora die perfect wordt beschermd. De plekken waar het groeit blijven enigszins geheim. Men kan de tere orchideeën van de Meuse bewonderen onder begeleiding van een behoedzame gids: slechts een botanicus kan ze u laten zien zonder ze daarbij te beschadigen.

Citadel en hop
Het noorden van de Meuse, Stenay, Montmédy, het Hoogland
Het noorden van de Meuse is een grens. Zijn voorgebergte vormt een natuurlijke afscheiding met daarop citadellen die de meest prachtige panorama's bieden. Zoals alle grenzen, is de streek ten alle tijden een doorgangspiek geweest met vruchtbare uitwisselingen met het naastgelegen Gaume en Wallonië en met plaatsen langs de hele rivier tot aan de Noordzee.

De metaalindustrie bestaat in het noorden van de Meuse al sinds mensenheugenis. Men weet dat er in de 16e eeuw kanonskogels werden geproduceerd in Mangiennes. Misschien om aan de behoeften van Karel V tegemoet te komen? Bij het opbouwen van zijn Europese rijk is Karel V namelijk met zijn legers door de Meuse getrokken. Hierbij liet hij talrijke kolonisten achter die hun kennis, architectuur en beeldhouwers meenamen uit Spanje en zo een bijzondere stempel op het land hebben gedrukt. Zo zijn er bijvoorbeeld Halles-sous-les-Cộtes, waar de Onze-Lieve-Vrouw van Montserrat nog wordt vereerd, en Marville met zijn Spaanse huizen en een aan Jordaens toegeschreven doek, dat de trots van zijn kerk is.

De Spaanse invloed in het noorden van de Meuse zal tot het midden van de 17e eeuw voortduren. Het kleine stadje Marville blijft hiervan het meest sprekende en verwarrende voorbeeld. Er is hier een geweldig geheel van voorname Spaanse woningen bewaard gebleven. Op het kerkhof komt alle moed van de inwoners in het aangezicht van de dood tot uiting.

De kunst uit de Maasstreek die tijdens de Middeleeuwen op de oevers van deze rivier tot bloei kwam, is hiervan het meest frappante en glansrijke voorbeeld, in het bijzonder op het gebied van de beeldhouwkunst. Uit deze periode stammen de zeer bijzondere Romaanse en Gotische kerken van Mont-devant-Sassey en Avioth.

De citadel van Montmédy hebben we te danken aan Karel de Vijfde in de 16' eeuw. Hij verandert de vestingmuren op ingrijpende wijze. Ze zullen standhouden tot 1657, wanneer Lodewijk XIV de stad belegert. Na 1659 wordt de stad opnieuw versterkt, nu door Vauban.

De locatie heeft niets aan schoonheid ingeboet. Het is evenzeer leerzaam als ontroerend om de vestingmuren van Montmédy langs te lopen, te meer het museum van de vesting deel uitmaakt van de rondwandeling. Tijdens de belegering verbleef Lodewijk XIV in het kasteel van Louppy-sur-Loison. Maar eigenlijk was zijn tent opgebouwd in het "le Pré du Roi" ("Koningsweide") genaamde gehucht in Vigneulles-sous-Montmédy. In 1654 werd Stenay belegerd en ingenomen. Lodewijk XIV besloot de vesting met de grond gelijk te maken.

Stenay
De koninklijke Merovingische stad Stenay was achtereenvolgens bezit van de Heren van Bouillon, het geslacht van de beroemde kruisvaarder Godfried, en van de Hertogen van Lotharingen. De stad werd in 1641 verkregen door Lodewijk XIIV en overgedragen aan de Prins van Condé, die hem aan de Spanjaarden uitleverde.

Stenay is zeer interessant, aangezien het een lieflijk stadje is, omrand door rijen huizen met bogen­gangen uit de 16e t/m de 18e eeuw. Hier bevindt zich het biermuseum, een unieke creatie in Europa.

Jules Bastien Lepage
Jules Bastien Lepage werd in 1848 in Damvillers geboren, waar ter ere van hem een beeld van Rodin staat. Hij was een gevoelige schilder, verknocht aan de natuur, een meester in tekenen en beeldde vaak eenvoudige mensen af. Hij slaagde erin om academische tekenkunst en het impressionisme te verenigen en had daarmee een enorm succes. Tegenwoordig kan hij opnieuw worden ontdekt in Montmédy, waar het museum Jules Bastien-Lepage is gewijd aan het werk van de meester en zijn school. Er worden olieverfschilderijen en een belangrijke verzameling tekeningen en schetsen tentoongesteld.

De Gaume
De landschappen met wouden en ronde golvingen van het noordelijke deel van de Meuse lopen voorbij de grens zonder onderbreking over in België, deinend op de kronkelingen van de grote rivier. Hier ligt de Gaume, een streek waarin de natuur met haar betoverende flora en fauna je voortdurend aanmoedigt om er buiten op uit te trekken. De rond Virton, Florenville en Mouzon gelegen Gaume is met recht trots op zijn steden vol kunst en geschiedenis, opgetrokken uit romantische herenhuizen en bekende abdijen. De beroemdste is Orval, waar de monniken nog steeds het meest smakelijke bier van Wallonië maken.Route

 kaart05

Contact & Adres

GSM +31(0) 651 418 631

GSM +31(0) 651 418 632

FR +33(0) 329 803 019

NL +31(0) 164 686 087

E-mail

43 Rue du Moulin

55110 Dun sur Meuse, France